three columns

News

Điều trị viêm mũi dị ứng với thuốc Nam

Loading...
Loading...
Điều trị viêm mũi dị ứng trước tiên phải chứ ý phòng bệnh bằng cách ngăn ngừa những nguyên nhân gây dị ứng. Điều trị cục bồ và điều trị chung toàn thân với bài thuốc nam.


Đông y chữa viêm mũi dị ứng

Điều trị cục bộ: Có thể dùng thuốc xông mũi như: dùng quả bồ kết nước tán nhỏ - hoặc lá lốt phơi khô tán nhỏ thổi vào mũi - dùng hạt nhãn đốt lên khói, dùng ống trúc dẫn khói xông vào mũi.

Điều trị chung toàn thân: Tùy thuộc vào biểu hiện mà có pháp trị tương ứng. Một số vị thuốc nam có thể kết hợp làm bài thuốc trị chung như:

Bài thuốc: Vỏ dâu tằm ăn 12g, ké đầu ngựa 12g, tế tân 4g, tân di hoa 4g, kinh giới 8g, kim ngân hoa 4g, rau dấp cá 8g.

Có thể sắc uống 1 thang nếu thấy có kết quả thì uống liên tục một tuần, lâu lâu tái pháp có thể uống lại.